Back to news

ANNOUNCEMENT

Project Coordinator

Ledig deltidsstilling som prosjektkoordinator i Oslo Runway!

Oslo Runway søker en ansvarsfull og strukturert prosjektkoordinator med interesse for norsk mote og bærekraft. Dette er en 20% stilling der du arbeider to dager i uken, stillingen passer derfor ekstra godt for deg som studerer. Det er et krav til stillingen at du har noe arbeidserfaring og bosted i eller omkring Oslo.

Oslo Runwayer en nasjonal visningsplattform etablert i 2015, som i dag spiller en helt sentral rolle for norske designere og merkevarer, og i norsk kulturliv. Som prosjektkoordinator for Oslo Runway håndterer du administrative oppgaver for CEO og fagansvarlige, dette kan omfatte bestilling av utstyr og servering, administrering av tidsfrister og arbeidsflyt, og planlegging av møter og avtaler. Du må derfor være god på organisering, budsjett- og tidsstyring. 

Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk er helt avgjørende for å jobbe tett med våre deltakere og vårt nettverk av partnere, og for og effektivt håndtere muligheter og utfordringer i prosjekter etter hvert som de oppstår. Dine skriftlige kommunikasjonsevner blir også viktige i forbindelse med den årlige rapporteringen til styret, våre offentlige støttespillere og samarbeidspartnere.

Oslo Runway har stilt minimums bærekraft kriterier til alle som er en del av det offisielle programmet, i tillegg lanserer vi et eget kriteriesett som går på arrangementet som helhet i 2024. Oslo Runway har også signert etiske retningslinjer for motebransjen, som omfatter mangfold og inkludering for både modeller og ansatte. Prosjektkoordinator skal bistå administrativt med implementering og oppfølging av kriteriene og retningslinjene. 

Verdiene Oslo Runway organisasjonen jobber etter er; LOKALT ENGASJERTE, INNOVATIVE, KOMPETENTE, ANSVARLIGE OG VERDISKAPENDE

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
No items found.

Dine arbeidsoppgaver:

Prosjektadministrasjon og oppfølgning av prosjekter

Generell administrativ støtte for CEO og fagansvarlige

Bidra i arbeidet med å koordinere det offisielle programmet

Opprettelse og oppfølging av deltakere på programmet

Utarbeidelse av gode styringsdokumenter for prosjekter

Bistå CEO i arbeidet med budsjettregnskap og rapportering

Bistå CEO i Oslo Runway’s miljøarbeid

Dine egenskaper og kvalifikasjoner:

Høyskoleutdanning eller høyere

Arbeidserfaring, gjerne innen prosjektadministrasjon

Ansvarsfull og strukturert

Gode kommunikasjonsevner

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Selvstendig og initiativrik

Interesse for mote og kreative uttrykk

Vi kan tilby:

Utviklende arbeidsoppgaver

Et godt og ambisiøst arbeidsmiljø

Et bredt og spennende nettverk innen kreativ næring

Fleksibel arbeidstid

Lønn etter kvalifikasjoner

Stillingen rapporterer til CEO Elin Carlsen. Tiltredelse 2. januar 2024. Spørsmål kan rettes til: info@oslorunway.no

Vennligst send din søknad og CV til info@oslorunway.no innen10. november 2023. Merk emnefeltet i mailen med «PROJECT COORDINATOR», pluss ditt fulle navn.